⚠️ Bina Rumah Tapi Takut Kena Tipu? Ini Yang Anda Perlu Tahu!

⚠️ Bina Rumah Tapi Takut Kena Tipu? Ini Yang Anda Perlu Tahu!

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 63

1. Pengenalan: Kepentingan berhati-hati dalam memilih kontraktor rumah

Membina rumah idaman adalah satu pelaburan besar dalam hidup. Ia memerlukan perancangan teliti, bajet yang mencukupi, dan yang paling penting – kontraktor rumah yang boleh dipercayai. Malangnya, industri pembinaan tidak terlepas daripada kes penipuan yang dilakukan oleh kontraktor tidak bertanggungjawab.

Ramai pembeli rumah yang tertipu dengan janji-janji manis dan harga yang terlalu rendah, hanya untuk berhadapan dengan kerja pembinaan yang tidak berkualiti, kelewatan projek, dan kehilangan wang deposit. Oleh itu, adalah penting untuk berhati-hati dalam memilih kontraktor rumah bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan.

Dalam artikel ini, kami akan berkongsi maklumat penting yang perlu anda tahu sebelum memulakan projek pembinaan rumah. Anda akan mempelajari tanda-tanda amaran kontraktor yang tidak boleh dipercayai, langkah-langkah penting sebelum menandatangani kontrak, tip memilih kontraktor yang berkualiti, dan hak-hak anda sebagai pembeli rumah sekiranya berlaku penipuan. Dengan pengetahuan ini, anda akan lebih yakin dalam menguruskan projek pembinaan rumah dan melindungi pelaburan anda.

2. 7 tanda amaran kontraktor rumah yang tidak boleh dipercayai

Dalam bahagian ini, kami akan membincangkan 7 tanda amaran yang perlu anda perhatikan apabila berurusan dengan kontraktor rumah. Dengan mengenali ciri-ciri kontraktor yang tidak boleh dipercayai, anda dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan.

 1. Tiada lesen atau pendaftaran yang sahKontraktor yang sah seharusnya mempunyai lesen dan pendaftaran dengan badan-badan berkaitan seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sekiranya kontraktor tidak dapat menunjukkan dokumen ini atau memberikan alasan yang meragukan, anda perlu berhati-hati.
 2. Harga sebut harga yang terlalu rendahSekiranya sebut harga yang diberikan jauh lebih rendah berbanding kontraktor lain, ia mungkin satu petanda amaran. Kontraktor yang menawarkan harga terlalu murah berkemungkinan akan menggunakan bahan binaan berkualiti rendah atau mempunyai niat untuk mengenakan caj tambahan kemudian.
 3. Meminta bayaran penuh di awal projekKontraktor yang meminta bayaran sepenuhnya sebelum memulakan kerja adalah satu petanda amaran besar. Amalan standard dalam industri adalah meminta bayaran secara berperingkat mengikut kemajuan projek. Bayaran penuh di awal meningkatkan risiko kontraktor melarikan diri dengan wang anda.
 4. Enggan memberikan rujukan pelanggan lepasKontraktor yang boleh dipercayai seharusnya mempunyai sejarah projek yang berjaya dan pelanggan yang berpuas hati. Sekiranya kontraktor enggan memberikan rujukan pelanggan lepas atau memberikan alasan yang tidak munasabah, ia mungkin menandakan bahawa mereka mempunyai sesuatu untuk disembunyikan.
 5. Komunikasi yang tidak profesionalKontraktor yang profesional seharusnya responsif, komunikatif, dan memberikan maklumat yang jelas. Sekiranya kontraktor sukar dihubungi, tidak menjawab pertanyaan dengan baik, atau memberikan jawapan yang mengelirukan, ia mungkin satu petanda amaran.
 6. Kontrak yang tidak lengkap atau mengelirukanKontrak pembinaan seharusnya terperinci, jelas, dan merangkumi semua aspek penting projek seperti skop kerja, jadual pembayaran, tarikh siap, dan jaminan. Sekiranya kontraktor memberikan kontrak yang tidak lengkap atau mengandungi terma yang mengelirukan, ia mungkin satu tanda amaran.
 7. Tekanan untuk membuat keputusan segeraKontraktor yang jujur akan memberikan masa yang mencukupi untuk anda mengkaji sebut harga dan kontrak sebelum membuat keputusan. Sekiranya kontraktor mendesak anda untuk membuat keputusan segera atau menggunakan taktik jualan yang agresif, ia mungkin satu petanda amaran.

Dengan mengenali 7 tanda amaran ini, anda akan lebih peka dalam menilai kontraktor rumah dan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan. Walau bagaimanapun, terdapat langkah-langkah lain yang perlu anda ambil sebelum menandatangani kontrak dengan kontraktor.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 62

3. 5 langkah penting sebelum menandatangani kontrak dengan kontraktor

Sebelum menandatangani kontrak dengan kontraktor rumah, terdapat beberapa langkah penting yang perlu anda ambil untuk melindungi kepentingan anda. Berikut adalah 5 langkah utama:

 1. Lakukan kajian latar belakang kontraktorSemak latar belakang kontraktor dengan teliti. Pastikan mereka mempunyai lesen dan pendaftaran yang sah dengan badan-badan berkaitan seperti CIDB dan SSM. Dapatkan rujukan pelanggan lepas dan hubungi mereka untuk mendapatkan maklum balas tentang kualiti kerja dan profesionalisme kontraktor.
 2. Dapatkan sebut harga dari beberapa kontraktorJangan hanya bergantung pada satu kontraktor. Dapatkan sebut harga dari sekurang-kurangnya 3 kontraktor yang berlainan untuk perbandingan. Ini akan membolehkan anda menilai harga pasaran dan mengenal pasti sebut harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.
 3. Fahami terma dan syarat kontrakPastikan anda memahami setiap terma dan syarat dalam kontrak sebelum menandatanganinya. Kontrak seharusnya merangkumi skop kerja yang terperinci, jadual pembayaran, tarikh siap, jaminan, dan penalti sekiranya berlaku kelewatan. Sekiranya terdapat terma yang tidak jelas atau meragukan, dapatkan penjelasan daripada kontraktor.
 4. Semak insurans dan bon jaminan kontraktorPastikan kontraktor mempunyai insurans dan bon jaminan yang mencukupi untuk melindungi anda sekiranya berlaku kemalangan atau kegagalan projek. Insurans liabiliti awam akan melindungi anda daripada tuntutan pihak ketiga, manakala bon jaminan akan memastikan projek dapat disiapkan walaupun kontraktor menghadapi masalah kewangan.
 5. Dapatkan khidmat peguam untuk menyemak kontrakSekiranya anda kurang pasti tentang terma kontrak atau ingin perlindungan tambahan, pertimbangkan untuk mendapatkan khidmat peguam untuk menyemak kontrak sebelum menandatanganinya. Peguam dapat mengenal pasti sebarang terma yang bermasalah dan membantu anda merundingkan terma yang lebih baik.

Dengan mengambil 5 langkah ini, anda akan lebih bersedia dalam menandatangani kontrak dengan kontraktor rumah dan mengurangkan risiko penipuan. Walau bagaimanapun, memilih kontraktor yang tepat juga memerlukan pertimbangan beberapa faktor penting.

4. Tip memilih kontraktor rumah yang boleh dipercayai

Memilih kontraktor rumah yang boleh dipercayai adalah kunci kepada kejayaan projek pembinaan anda. Berikut adalah beberapa tip untuk membantu anda membuat pilihan yang tepat:

 1. Pengalaman dan kepakaranCari kontraktor yang mempunyai pengalaman luas dalam projek pembinaan rumah yang serupa dengan keperluan anda. Semak portfolio mereka untuk melihat kualiti kerja lepas dan tanya tentang cabaran yang pernah mereka hadapi dalam projek sebelumnya.
 2. Reputasi dan rujukanPilih kontraktor yang mempunyai reputasi baik dalam industri. Dapatkan rujukan daripada pelanggan lepas dan hubungi mereka untuk mendapatkan maklum balas jujur tentang pengalaman bekerja dengan kontraktor tersebut. Cari testimoni dan ulasan dalam talian untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas.
 3. Komunikasi dan profesionalismeKontraktor yang baik seharusnya komunikatif, responsif, dan profesional dalam berurusan dengan pelanggan. Mereka seharusnya mendengar keperluan anda, memberikan nasihat yang jujur, dan menjawab pertanyaan anda dengan jelas. Elakkan kontraktor yang sukar dihubungi atau tidak memberikan maklumat yang mencukupi.
 4. Lesen dan insuransPastikan kontraktor mempunyai lesen dan insurans yang sah dan terkini. Lesen menunjukkan bahawa mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan-badan berkaitan, manakala insurans melindungi anda daripada liabiliti sekiranya berlaku kemalangan atau kerosakan harta benda.
 5. Jaminan dan perkhidmatan selepas jualanPilih kontraktor yang menawarkan jaminan yang komprehensif untuk kerja pembinaan mereka. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap kualiti kerja dan kesediaan untuk bertanggungjawab sekiranya berlaku masalah. Kontraktor yang baik juga akan menyediakan perkhidmatan selepas jualan seperti pembaikan kecil atau nasihat penyelenggaraan.
Kriteria Kontraktor A Kontraktor B Kontraktor C
Pengalaman dalam projek serupa
Reputasi dan rujukan positif
Komunikasi dan profesionalisme
Lesen dan insurans yang sah
Jaminan dan perkhidmatan selepas jualan

Dengan menggunakan kriteria di atas, anda dapat membandingkan dan menilai kontraktor yang berpotensi dengan lebih objektif. Ingatlah bahawa memilih kontraktor yang tepat adalah pelaburan dalam keselamatan, kualiti, dan ketenangan fikiran anda.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 61

5. Kepentingan mendapatkan khidmat peguam dalam menyemak kontrak

Kontrak pembinaan rumah adalah dokumen perundangan yang kompleks dan mengikat kedua-dua pihak – pemilik rumah dan kontraktor. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa kontrak tersebut adil, lengkap, dan melindungi kepentingan anda. Di sinilah peranan peguam menjadi penting.

Berikut adalah beberapa sebab utama mengapa anda perlu mendapatkan khidmat peguam dalam menyemak kontrak pembinaan:

 1. Memahami terma dan syarat kontrakPeguam dapat menjelaskan terma dan syarat kontrak dalam bahasa yang mudah difahami. Mereka akan mengenal pasti sebarang klausa yang kabur, mengelirukan, atau berpotensi merugikan anda. Ini memastikan anda memahami sepenuhnya obligasi dan hak anda di bawah kontrak tersebut.
 2. Mengenal pasti risiko dan liabilitiPeguam akan menilai kontrak dari perspektif undang-undang dan mengenal pasti sebarang risiko atau liabiliti yang mungkin timbul. Mereka akan memastikan bahawa kontrak mengandungi peruntukan yang melindungi anda daripada liabiliti yang tidak sepatutnya atau risiko yang berlebihan.
 3. Merundingkan terma yang lebih baikSekiranya terdapat terma dalam kontrak yang tidak adil atau tidak memuaskan, peguam dapat membantu anda merundingkan terma yang lebih baik dengan kontraktor. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan peruntukan yang lebih menguntungkan anda, seperti jaminan kerja yang lebih lama atau penalti yang lebih tinggi untuk kelewatan projek.
 4. Memastikan pematuhan undang-undangPeguam akan memastikan bahawa kontrak mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan, seperti Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 dan Akta Kontrak 1950. Ini mengurangkan risiko pertikaian undang-undang pada masa hadapan dan melindungi anda daripada sebarang implikasi perundangan.
 5. Menyediakan sokongan undang-undangSekiranya berlaku pertikaian atau konflik dengan kontraktor semasa atau selepas projek pembinaan, peguam yang telah menyemak kontrak anda akan lebih bersedia untuk menyediakan sokongan dan nasihat undang-undang. Mereka akan memahami kedudukan anda dengan lebih baik dan dapat mewakili kepentingan anda dengan lebih berkesan.

Walaupun mendapatkan khidmat peguam mungkin melibatkan kos tambahan, ia adalah pelaburan yang berbaloi untuk melindungi kepentingan anda dalam projek pembinaan rumah yang bernilai tinggi. Dengan nasihat undang-undang yang wajar, anda dapat menandatangani kontrak dengan lebih yakin dan mengurangkan risiko pertikaian atau penipuan.

6. Hak-hak anda sebagai pembeli rumah jika ditipu kontraktor

Sekiranya anda telah menjadi mangsa penipuan oleh kontraktor rumah, adalah penting untuk mengetahui hak-hak anda sebagai pembeli rumah. Berikut adalah beberapa hak utama yang anda miliki:

 1. Hak untuk menerima pampasanSekiranya kontraktor gagal menyiapkan projek mengikut spesifikasi yang dipersetujui atau menggunakan bahan binaan yang berkualiti rendah, anda berhak untuk menuntut pampasan. Ini termasuk kos untuk memperbaiki sebarang kecacatan atau kerja yang tidak memuaskan.
 2. Hak untuk menamatkan kontrakJika kontraktor melanggar terma kontrak secara serius, seperti kelewatan projek yang keterlaluan atau kegagalan untuk mematuhi undang-undang, anda mungkin mempunyai hak untuk menamatkan kontrak. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang sebelum mengambil tindakan ini.
 3. Hak untuk mendapatkan kembali wang pendahuluanSekiranya kontraktor gagal memulakan atau menyiapkan kerja setelah menerima wang pendahuluan, anda berhak untuk mendapatkan kembali wang tersebut. Ini terpakai terutamanya jika kontraktor tidak mempunyai alasan yang sah untuk kelewatan atau kegagalan tersebut.
 4. Hak untuk membuat laporan kepada pihak berkuasaAnda berhak untuk membuat laporan atau aduan kepada pihak berkuasa yang berkaitan, seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) atau Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR). Mereka dapat menyiasat aduan anda dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kontraktor yang tidak beretika.
 5. Hak untuk mengambil tindakan undang-undangSekiranya kontraktor telah melakukan penipuan atau pelanggaran kontrak yang serius, anda berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Ini mungkin termasuk saman sivil untuk menuntut gantirugi atau laporan polis jika terdapat unsur jenayah seperti fraud.

Untuk melindungi hak-hak anda, pastikan anda mempunyai dokumentasi yang lengkap seperti kontrak, resit pembayaran, dan bukti komunikasi dengan kontraktor. Sekiranya anda menghadapi situasi penipuan, dapatkan nasihat undang-undang dengan segera untuk menentukan tindakan terbaik yang perlu diambil.

Hak Pembeli Rumah Penerangan
Hak untuk menerima pampasan Menuntut pampasan untuk kerja yang tidak memuaskan
Hak untuk menamatkan kontrak Menamatkan kontrak jika kontraktor melanggar terma
Hak untuk mendapatkan kembali wang pendahuluan Mendapatkan kembali wang jika kontraktor gagal memulakan kerja
Hak untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa Membuat aduan kepada KPKT atau TTPR
Hak untuk mengambil tindakan undang-undang Mengambil tindakan sivil atau jenayah terhadap kontraktor

Dengan memahami hak-hak anda, anda akan lebih bersedia untuk menghadapi sebarang situasi penipuan oleh kontraktor rumah dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk melindungi kepentingan anda.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 60

7. Cara membuat aduan sekiranya ditipu oleh kontraktor rumah

Sekiranya anda telah menjadi mangsa penipuan oleh kontraktor rumah, adalah penting untuk mengambil tindakan dengan membuat aduan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat aduan:

 1. Kumpulkan bukti dan dokumentasiSebelum membuat aduan, pastikan anda mempunyai bukti dan dokumentasi yang mencukupi untuk menyokong kes anda. Ini termasuk kontrak, resit pembayaran, gambar kerja yang tidak memuaskan, dan sebarang komunikasi bertulis dengan kontraktor. Sediakan salinan dokumen ini untuk diserahkan kepada pihak berkuasa.
 2. Hubungi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)KPKT mempunyai Bahagian Pengawasan dan Penguatkuasaan yang mengendalikan aduan berkaitan perumahan. Anda boleh menghubungi mereka melalui talian hotline, e-mel, atau mengunjungi pejabat mereka untuk membuat aduan. Berikan maklumat terperinci tentang kes anda dan serahkan bukti yang berkaitan.
 3. Buat laporan kepada Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)TTPR adalah saluran alternatif untuk menyelesaikan pertikaian antara pembeli rumah dan pemaju atau kontraktor. Anda boleh membuat tuntutan kepada TTPR sekiranya jumlah yang dituntut tidak melebihi RM50,000. Isi borang tuntutan dan serahkan bersama dengan bukti sokongan.
 4. Lapor kepada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)Sekiranya kontraktor yang terlibat adalah berdaftar dengan CIDB, anda boleh membuat aduan kepada mereka. CIDB mempunyai mekanisme untuk menyiasat aduan dan mengambil tindakan tatatertib terhadap kontraktor yang melanggar peraturan atau melakukan penipuan.
 5. Buat laporan polisJika penipuan oleh kontraktor melibatkan unsur jenayah seperti fraud atau pecah amanah, anda boleh membuat laporan polis. Sediakan bukti dan dokumentasi yang berkaitan untuk menyokong laporan anda. Polis akan menyiasat kes tersebut dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya.
 6. Dapatkan nasihat undang-undangUntuk memastikan hak-hak anda dilindungi dan mendapatkan hasil yang terbaik daripada aduan anda, pertimbangkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang. Peguam yang berpengalaman dalam kes-kes perumahan dapat memberi panduan tentang tindakan yang perlu diambil dan membantu anda dalam proses membuat aduan.

Apabila membuat aduan, sentiasa berikan maklumat yang tepat dan jujur. Pastikan anda mempunyai bukti yang kukuh untuk menyokong dakwaan anda. Bersabar dan beri kerjasama kepada pihak berkuasa semasa proses penyiasatan dijalankan.

Ingatlah bahawa membuat aduan adalah hak anda sebagai pembeli rumah. Jangan berdiam diri jika anda telah menjadi mangsa penipuan oleh kontraktor. Dengan mengambil tindakan yang wajar, anda bukan sahaja melindungi kepentingan anda, tetapi juga membantu mencegah kontraktor tidak beretika daripada memperdaya lebih ramai pembeli rumah pada masa hadapan.

8. Kesimpulan: Lindungi diri anda daripada penipuan kontraktor rumah

Dalam usaha untuk membina rumah idaman, adalah penting untuk berwaspada terhadap penipuan oleh kontraktor rumah. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengetahui hak-hak anda, anda dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan.

Antara langkah-langkah penting yang perlu diambil termasuk:

 • Mengenali tanda-tanda amaran kontraktor yang tidak boleh dipercayai
 • Melakukan kajian latar belakang dan mendapatkan rujukan sebelum memilih kontraktor
 • Memahami dan merundingkan terma kontrak dengan teliti
 • Mendapatkan khidmat peguam untuk menyemak kontrak
 • Membuat bayaran secara berperingkat dan menyimpan rekod pembayaran
 • Memantau kemajuan projek dan menyuarakan sebarang kebimbangan dengan segera

Sekiranya anda telah menjadi mangsa penipuan, jangan teragak-agak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa yang berkaitan seperti KPKT, TTPR, atau CIDB. Dapatkan nasihat undang-undang untuk melindungi hak-hak anda dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kontraktor yang tidak beretika.

Ingatlah bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. Dengan mengambil pendekatan yang berhati-hati dan proaktif dalam berurusan dengan kontraktor rumah, anda dapat mengurangkan risiko penipuan dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan dengan lancar.

Jangan biarkan pengalaman buruk dengan kontraktor yang tidak jujur menjejaskan impian anda untuk memiliki rumah idaman. Dengan pengetahuan dan persediaan yang betul, anda boleh navigasi proses pembinaan rumah dengan penuh keyakinan dan merealisasikan impian anda tanpa menjadi mangsa penipuan.

Semoga panduan ini membantu anda dalam perjalanan membina rumah idaman anda. Ingatlah untuk sentiasa berwaspada, membuat keputusan yang bijak, dan tidak teragak-agak untuk mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Dengan usaha dan ketekunan, anda pasti akan dapat menikmati rumah yang selesa, selamat, dan membanggakan untuk tahun-tahun mendatang.