🏠 Rahsia Pengubahsuaian Rumah Mengikut Generasi: Siapa Yang Berbelanja Paling Banyak? 💰

🏠 Rahsia Pengubahsuaian Rumah Mengikut Generasi: Siapa Yang Berbelanja Paling Banyak? 💰

1. Generasi Mana Yang Paling Banyak Mengubahsuai Rumah Mereka?

Berdasarkan kajian U.S. Houzz & Home 2023, majoriti (59%) baby boomers yang berusia antara 55 hingga 74 tahun telah mengubahsuai rumah mereka pada tahun 2022. Ini diikuti oleh Gen X (27%) yang berusia antara 40 hingga 54 tahun. Walaupun peratusan Gen X agak jauh berbanding baby boomers, jangan pandang rendah pengaruh pengubahsuaian mereka.

Millennials yang berusia 25 hingga 39 tahun hanya merangkumi 9% daripada pemilik rumah yang mengubahsuai, manakala warga emas yang berusia 75 tahun ke atas pula sebanyak 5%. Gen Z yang berusia 18 hingga 24 tahun hanya membentuk sebahagian kecil daripada pemilik rumah yang mengubahsuai, iaitu 0.1%.

Menariknya, majoriti pemilik rumah yang mengubahsuai merentas tiga kategori generasi merancang untuk terus tinggal di kediaman utama mereka sekurang-kurangnya 11 tahun lagi. Kategori tersebut adalah Gen X (59%), baby boomers (63%) dan warga emas (67%). Hampir separuh daripada pemilik rumah millennials yang mengubahsuai juga merancang untuk tinggal di rumah mereka untuk tempoh yang sama.

Generasi Peratusan Pengubahsuaian Rumah
Baby Boomers (55-74 tahun) 59%
Gen X (40-54 tahun) 27%
Millennials (25-39 tahun) 9%
Warga Emas (75 tahun ke atas) 5%
Gen Z (18-24 tahun) 0.1%

Ini menunjukkan bahawa ramai pemilik rumah merancang untuk terus tinggal di rumah sedia ada mereka dan mengubahsuainya, berbanding menjual dan berpindah ke rumah baharu. Pengubahsuaian rumah membolehkan mereka menyesuaikan rumah mengikut keperluan dan citarasa mereka, sambil mengekalkan ikatan dengan komuniti sedia ada.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 70

2. Perbelanjaan Pengubahsuaian Rumah: Gen X Mengatasi Baby Boomers!

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya sejak Kajian Houzz & Home mula mengumpul data pada tahun 2014, Gen X telah mengatasi baby boomers dalam perbelanjaan median untuk projek pengubahsuaian. Gen X membelanjakan $25,000, berbanding $24,000 untuk baby boomers.

Millennials dan warga emas pula masing-masing mencatatkan perbelanjaan median sebanyak $20,000.

Walaupun Gen X melabur dalam pengubahsuaian dapur setara dengan baby boomers, iaitu masing-masing dengan perbelanjaan median $22,000, baby boomers melabur lebih banyak berbanding Gen X dalam peningkatan bilik mandi, iaitu $15,000 berbanding $12,000.

Namun, kuasa membeli millennials semakin meningkat. Perbelanjaan median kumpulan ini meningkat sebanyak 33% sejak tahun 2021 dan telah berganda sejak tahun 2020.

Generasi Perbelanjaan Median Pengubahsuaian Rumah
Gen X $25,000
Baby Boomers $24,000
Millennials $20,000
Warga Emas $20,000

Peningkatan perbelanjaan Gen X mungkin disebabkan oleh fakta bahawa ramai daripada mereka berada pada kemuncak kerjaya mereka, dengan pendapatan yang lebih tinggi dan kestabilan kewangan. Ini membolehkan mereka melabur lebih banyak dalam pengubahsuaian rumah berbanding generasi lain.

Walau bagaimanapun, peningkatan ketara dalam perbelanjaan median millennials menunjukkan bahawa generasi ini semakin mampu untuk melabur dalam pengubahsuaian rumah. Dengan pertambahan usia dan kemajuan dalam kerjaya mereka, millennials dijangka memainkan peranan yang lebih besar dalam industri pengubahsuaian rumah pada masa hadapan.

3. Sumber Pembiayaan Pilihan Setiap Generasi Untuk Pengubahsuaian Rumah

Merentas semua kumpulan umur, wang tunai daripada simpanan merupakan sumber pembiayaan yang paling kerap digunakan untuk pengubahsuaian rumah pada tahun 2022. Hampir 9 daripada 10 millennials dan lebih 4 daripada 5 Gen X dan baby boomers menggunakan simpanan mereka untuk membiayai peningkatan rumah.

Kad kredit merupakan sumber pembiayaan kedua yang paling banyak digunakan merentas semua kumpulan umur pada tahun 2022, tetapi millennials lebih bergantung pada kad kredit berbanding generasi yang lebih tua.

Sementara itu, Gen X paling banyak bergantung pada pinjaman rumah bercagar (20%) berbanding generasi lain. Baby boomers dan warga emas pula lebih cenderung berbanding kumpulan umur lain untuk menggunakan wang tunai daripada penjualan rumah sebelumnya (masing-masing 14%). Millennials pula lebih cenderung untuk menggunakan hadiah atau warisan (11%) atau bayaran balik cukai (8%) untuk membiayai pengubahsuaian rumah berbanding kumpulan umur lain.

Sumber Pembiayaan Millennials Gen X Baby Boomers Warga Emas
Simpanan 90% 80% 80%
Kad Kredit Paling tinggi
Pinjaman Rumah Bercagar 20%
Wang Tunai dari Penjualan Rumah Sebelumnya 14% 14%
Hadiah atau Warisan 11%
Bayaran Balik Cukai 8%

Perbezaan dalam sumber pembiayaan yang digunakan oleh setiap generasi mencerminkan tahap kehidupan dan keutamaan kewangan mereka. Millennials, yang mungkin baru memulakan kerjaya dan memiliki simpanan yang lebih sedikit, lebih cenderung untuk bergantung pada kad kredit, hadiah, atau bayaran balik cukai. Gen X, yang berada pada kemuncak kerjaya mereka, mungkin mempunyai ekuiti rumah yang lebih tinggi, membolehkan mereka mengakses pinjaman rumah bercagar. Baby boomers dan warga emas pula mungkin telah menjual rumah sebelumnya, memberikan mereka wang tunai untuk dilaburkan dalam pengubahsuaian.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 81

4. Millennials Mendahului Dalam Pengemaskinian Sistem dan Dalaman Rumah

Pengemaskinian dalaman merupakan projek yang paling kerap dijalankan pada tahun 2022 merentas semua kumpulan umur. Sebilangan besar millennials menjalankan pengubahsuaian bilik dalaman, iaitu 77%, berbanding 75% Gen X, 71% baby boomers, dan 68% warga emas.

Millennials juga menjalankan peningkatan sistem rumah yang paling banyak (72%) pada tahun 2022, berbanding 68% Gen X, 63% baby boomers, dan 61% warga emas.

Warga emas pula paling kurang cenderung untuk menjalankan peningkatan luar (46%), berbanding millennials (52%), Gen X (51%), dan baby boomers (52%).

Dalam kajian ini, “pengubahsuaian bilik dalaman” merujuk kepada pengubahsuaian dapur, bilik mandi, ruang makan, dan ruang yang serupa. “Peningkatan sistem rumah” pula merujuk kepada peningkatan sistem elektrik, paip, penghawa dingin, dan sebagainya. “Peningkatan luaran rumah” merangkumi peningkatan tingkap, bumbung, dan ciri-ciri lain. “Tambahan” adalah perluasan tapak rumah dengan meningkatkan keluasan lantai dapur, ruang makan, dan ruang yang serupa. “Peningkatan luar” merujuk kepada peningkatan struktur seperti dek dan gazebo, ciri-ciri termasuk halaman dan pagar, serta sistem seperti pengairan dan pencahayaan.

Jenis Pengubahsuaian Millennials Gen X Baby Boomers Warga Emas
Pengubahsuaian Bilik Dalaman 77% 75% 71% 68%
Peningkatan Sistem Rumah 72% 68% 63% 61%
Peningkatan Luaran Rumah 52% 51% 52% 46%

Kecenderungan millennials untuk menjalankan lebih banyak pengubahsuaian dalaman dan peningkatan sistem mungkin mencerminkan fakta bahawa ramai daripada mereka baru membeli rumah pertama mereka, yang mungkin memerlukan pengemaskinian untuk disesuaikan dengan gaya hidup dan citarasa mereka. Gen X dan baby boomers pula mungkin telah menjalankan pengubahsuaian ini sebelumnya, dan kini lebih menumpukan pada peningkatan luaran atau tambahan untuk meningkatkan nilai dan kebolehupayaan rumah mereka. Warga emas mungkin kurang cenderung untuk menjalankan peningkatan luar kerana had mobiliti atau keutamaan untuk keselesaan dalaman.

5. Millennials Mengutamakan Automasi dan Keselamatan Rumah

Pada tahun 2022, peningkatan pejabat rumah lebih popular dalam kalangan millennials (20%) berbanding Gen X (16%), baby boomers (11%) dan warga emas (9%). Kira-kira satu perempat daripada pemilik rumah merentas semua kumpulan umur mengemaskini bilik mandi utama pada tahun 2022.

Namun, keutamaan tertinggi bagi millennials adalah peningkatan automasi (34%) dan keselamatan (31%), seperti yang ditunjukkan di sudut kanan bawah grafik ini. Millennials lebih cenderung untuk menjalankan projek sedemikian berbanding generasi yang lebih tua.

Sudut kiri bawah grafik pula menunjukkan bahawa pemilik rumah yang mengubahsuai lebih banyak mengemaskini tingkap dan tingkap bumbung berbanding penebatan pada tahun 2022.

Jenis Peningkatan Millennials Gen X Baby Boomers Warga Emas
Pejabat Rumah 20% 16% 11% 9%
Bilik Mandi Utama 25% 25% 25% 25%
Automasi Rumah 34%
Keselamatan Rumah 31%

Keutamaan millennials terhadap automasi dan keselamatan rumah mungkin mencerminkan kebiasaan mereka dengan teknologi dan keinginan untuk rumah yang lebih pintar dan selamat. Peningkatan pejabat rumah juga menjadi keutamaan bagi millennials, mungkin disebabkan oleh peningkatan budaya kerja dari rumah sejak pandemik COVID-19. Walaupun peningkatan bilik mandi utama popular merentas semua generasi, millennials mungkin melihatnya sebagai pelaburan yang berharga untuk meningkatkan keselesaan dan nilai jualan semula rumah mereka.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 82

6. Pengambilan Profesional Meluas Merentas Semua Generasi

Majoriti besar pemilik rumah yang mengubahsuai merentas semua kumpulan generasi mengambil khidmat profesional pada tahun 2022. Hampir 9 daripada 10 millennials dan Gen X bergantung pada bantuan profesional, hanya sedikit ketinggalan di belakang warga emas (94%) dan baby boomers (92%).

Gen X dan warga emas paling banyak bergantung pada profesional pembinaan berbanding semua kumpulan umur lain (masing-masing 46%), manakala baby boomers mengambil khidmat penyedia perkhidmatan khusus yang paling banyak (48%). Baby boomers juga paling kerap mengambil khidmat profesional berkaitan reka bentuk (27%).

Dalam kajian ini, pengambilan penyedia perkhidmatan khusus tidak termasuk mana-mana pakar yang diambil dengan bantuan pengurus pembinaan (kontraktor umum, pemaju, syarikat reka bentuk dan bina, dan/atau pengubahsuai dapur atau bilik mandi). Profesional pembinaan adalah kontraktor umum, pengubahsuai dapur atau bilik mandi, pemaju, dan profesional reka bentuk dan bina. Profesional berkaitan reka bentuk pula adalah pereka dapur atau bilik mandi, arkitek, pereka atau perunding dalaman, arkitek atau pereka landskap, dan pereka pencahayaan.

Jenis Profesional Millennials Gen X Baby Boomers Warga Emas
Profesional Pembinaan 46% 46%
Penyedia Perkhidmatan Khusus 48%
Profesional Berkaitan Reka Bentuk 27%

Pengambilan profesional yang meluas merentas semua generasi menunjukkan bahawa pemilik rumah memahami nilai kepakaran dan pengalaman profesional dalam projek pengubahsuaian. Walaupun millennials mungkin lebih selesa dengan pendekatan “DIY”, mereka juga mengiktiraf faedah mengambil khidmat profesional untuk projek yang lebih kompleks. Pengambilan penyedia perkhidmatan khusus dan profesional berkaitan reka bentuk yang lebih tinggi oleh baby boomers mungkin mencerminkan bajet yang lebih besar dan tumpuan pada butiran dan kemasan berkualiti tinggi.

7. Pencahayaan Lebih Diutamakan Berbanding Perabot Besar di Luar Rumah

Hiasan dalaman sering bergandingan dengan pengubahsuaian, dan lebih daripada 4 dalam 5 millennials (82%) yang mengubahsuai rumah pada tahun 2022 menjalankan projek hiasan dalaman. Majoriti Gen X (73%) dan baby boomers (64%) juga menghias rumah mereka.

Bagi baby boomers, projek hiasan dalaman utama termasuk perabot besar (59%) dan penyelesaian penyimpanan (46%). Apabila ia melibatkan hiasan luar, pencahayaan menjadi keutamaan. Lebih ramai pemilik rumah merentas semua generasi membeli pencahayaan berbanding perabot besar untuk ruang luar.

Dalam kajian ini, “perabot besar dalaman” merujuk kepada item seperti set ruang tamu, set meja makan, dan almari pakaian. “Perabot besar luar” pula merujuk kepada item seperti set ruang tamu dan set meja makan untuk ruang luar.

Jenis Hiasan Baby Boomers Semua Generasi (Luar)
Perabot Besar 59% Kurang popular
Penyelesaian Penyimpanan 46%
Pencahayaan Luar Lebih popular

Keutamaan pencahayaan luar berbanding perabot besar mungkin mencerminkan keinginan untuk mewujudkan ruang luar yang selesa dan boleh digunakan pada waktu malam. Pencahayaan yang direka dengan baik boleh mencipta suasana yang menenangkan dan meningkatkan daya tarikan estetik ruang luar. Perabot besar dalaman kekal popular dalam kalangan baby boomers, mungkin kerana mereka mempunyai ruang dalaman yang lebih besar dan kemampuan untuk melabur dalam perabot berkualiti tinggi yang tahan lama. Penyelesaian penyimpanan juga menjadi keutamaan bagi baby boomers, yang mungkin ingin mengurangkan kekacauan dan mengoptimumkan ruang dalam rumah mereka.

rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash8 78

Merentas semua kumpulan umur, pemilik rumah yang mengubahsuai rumah mereka juga cenderung untuk menghias semula ruang dalaman. Millennials mendahului dalam aspek ini, dengan 82% daripada mereka menjalankan projek hiasan dalaman pada tahun 2022, diikuti oleh Gen X (73%) dan baby boomers (64%).

Bagi baby boomers, keutamaan hiasan dalaman termasuk perabot besar seperti set ruang tamu, set meja makan, dan almari pakaian (59%), serta penyelesaian penyimpanan seperti kabinet dan rak (46%).

Apabila ia melibatkan hiasan luar pula, pencahayaan menjadi pilihan utama berbanding perabot besar merentas semua generasi. Ini mungkin kerana pencahayaan luar yang direka dengan baik boleh mencipta suasana yang menenangkan dan meningkatkan daya tarikan estetik ruang luar, sambil meningkatkan kebolehgunaan pada waktu malam.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan beberapa trend dan keutamaan menarik dalam kalangan pemilik rumah yang mengubahsuai merentas pelbagai kumpulan umur:

  • Millennials lebih cenderung untuk mengemaskini ruang dalaman dan sistem rumah, serta mengutamakan peningkatan automasi dan keselamatan.
  • Gen X membelanjakan lebih banyak untuk pengubahsuaian berbanding baby boomers dan lebih bergantung pada pinjaman rumah bercagar.
  • Baby boomers melabur lebih banyak dalam peningkatan bilik mandi dan lebih cenderung untuk mengambil khidmat penyedia perkhidmatan khusus dan profesional berkaitan reka bentuk.
  • Warga emas paling kurang cenderung untuk menjalankan peningkatan luar, tetapi paling kerap mengambil khidmat profesional pembinaan.
  • Merentas semua generasi, pemilik rumah merancang untuk terus tinggal di kediaman semasa mereka untuk tempoh yang panjang, dengan ramai menggunakan simpanan untuk membiayai pengubahsuaian.

Memahami trend dan keutamaan ini boleh membantu pemilik rumah, profesional reka bentuk dan pembinaan, serta pemasar untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menyesuaikan strategi mereka mengikut demografi sasaran. Dengan mengambil kira keperluan dan kehendak unik setiap generasi, industri pengubahsuaian rumah boleh terus berkembang dan memenuhi permintaan pelbagai kumpulan pelanggan.